‘Mindfulness’ letterlijk vertaald uit het Engels betekent o.a.: aandachtigheid, opmerkzaamheid, bewust zijn.
‘Mindfulness’ als term binnen deze training is de vertaling van het oude Pali woord ‘sati’. Volgens sommige vooraanstaande westerse meditatieleraren is de Engelse vertaling niet-volledig en omvat het woord ‘sati’: ‘Heart-Mind’.

Dat zou betekenen, dat we met mindfulness hart-aandachtigheid, hart-opmerk- zaamheid of hart-bewustzijn aan het ontwikkelen, onderhouden of openen zijn.

Wat gebeurt er nu eigenlijk tijdens een mindfulnesstraining?
Tijdens het trainen van mindfulness of opmerkzaamheid ontstaat een verschuiving van onze aandacht van buiten naar binnen. Voorwaarden hiervoor zijn stilte, rust en de bereidheid tot overgave aan elk moment.
De instelling is om met een milde en open houding, van moment tot moment, de dingen (prettige, onprettige of neutrale) te zien zoals ze zijn en zonder erover te oordelen. Door het geven van ons hele hart, onze hele geest, onze volledige aandacht is het mogelijk gedachten, gevoelens en sensaties in het lichaam direct te observeren en te ervaren.


1/3 ...lees verder

de training
deelnemers
trainer
agenda en locatie
onderzoek
literatuur